نرم افزار شيشه طوس

نرم افزار شيشه طوس

نرم افزار تخصصي طراحي شده براي كارخانجات شيشه
اين نرم افزار توسط متخصصين مجرب وكارآزموده شركت انتقال داده هاي طوس جهت نصب و اجرا در كارخانجات شيشه طراحي و پياده سازي گرديده است.نرم افزار برروي بستر شبكه هاي داخلي و اينترانت كارخانجات نصب ميگردد و قابليت اتصال يكپارچه دفتر مركزي، دفتر كارخانه، خط توليد، شعب، نمايندگان و... را فراهم مينمايد.

تمام امور كارخانه شيشه از ابتداي سفارش مشتري يعني نقشه كشي و ورود ابعاد تا انجام امور داخل كارخانه از قبيل برش، سكوريت، لمنيت و... و تحويل سفارش به مشتري را راهبري نموده و داراي فازهاي مختلف و متعددي ميباشد كه بسته به نياز و نوع كار كارخانه شيشه قابل كم و زياد شدن ميباشد.

همچنين ميتوان جهت تسريع روند كاري و كم كردن خطاهاي نقشه كشي پرسنل كارخانه و رفع مسئوليت آنها، براي مشتريان خاص دسترسي امني را فراهم نموده تا بتوانند مستقيما سفارشات خود را داخل نرم افزار ثبت و پيگيري نمايند.

آخرين خبرها

1392.06.08

راه اندازي ورژن جديد
نسخه جديد نرم افزار شيشه طوس با امكانات فراوان در كارخانه شيشه ايمني شرق راه اندازي شد.

اين برنامه جايگزين نسخه قديمي تر نرم افزار كه از سال 86 در اين كارخانه در حال اجرا بود گرديد.

1393.02.15

بخش طراحي نقشه توسط مشتريان به نرم افزار افزوده گرديد
جهت تسريع روند كاري و كم كردن خطاهاي نقشه كشي پرسنل كارخانه و رفع مسئوليت آنها، براي مشتريان خاص دسترسي امني را فراهم نموده ايم تا بتوانند مستقيما سفارشات خود را داخل نرم افزار ثبت و پيگيري نمايند.